Login CMS

WELKOM

Welkom op de website van het Zomertoernooi 2010.

Dit jaar organiseren wij het zomertoernooi in samenwerking met

Bowling en Partycentrum Stardust te Sittard.

Dit betekend dat er dit jaar alleen in Sittard een zomertoernooi plaatsvind.Download / bekijk de uitslagen van de finale in PDF.MEDEDELING

Kort door de bocht

Deze uitspraak komt uit een van de reacties op de mededeling dat het zomertoernooi in Heerlen door omstandigheden geen doorgang vindt. In eerste aanleg heb ik hierop niet willen reageren, maar doordat er een verkeerde indruk wordt gewekt, moet ik wel. Onderstaand een korte impressie van de realiteit.

De organisatie, Rudi en Sjir, hebben een eerste opzet gemaakt voor het zomertoernooi 2010 voor beide locaties met daarnaast een combinatieklassement. Deze zijn de exploitanten op papier voorgelegd. De exploitanten van Sittard zijn met het voorstel akkoord gegaan, en de exploitant van Heerlen wilde de zaterdag schrappen en zette op papier de maandagavond als speeldag daar tegenover. Vervolgens zijn op diverse locaties posters opgehangen. Een paar dagen voor aanvang van het zomertoernooi werd de organisatie telefonisch benaderd door een van de medewerkers met de mededeling dat de maandag niet mogelijk was aangezien Hoeve de Aar maandags gesloten is. De exploitanten van Stardust Sittard waren niet gecharmeerd van deze handelwijze en gaven de organisatie te kennen dan af te zien van het combinatie klassement. Aangezien de exploitant van Hoeve de Aar moeilijk bereikbaar was hebben wij schriftelijk een aangepast voorstel aangereikt. Dit voorstel behelsde een gelijk toernooi als in Sittard waarbij er voor gekozen werd om het aantal finale plaatsen afhankelijk te stellen van het aantal deelnemers en het aantal gespeelde series. Voor het overige liep het toernooi parallel aan dat van Sittard met dien verstande dat in dit voorstel de speeldagen aangepast werden aan de wensen van de exploitant. Via een van de medewerkers werd ons, een paar dagen voor de start, meegedeeld dat de exploitant voor dit jaar toch maar af wilde zien van het zomertoernooi.

Tot onze verbazing hoorden wij nu dat aan personen die vragen naar het niet doorgaan van het zomertoernooi in Heerlen dat dit zou liggen aan de organisatie. Ik wil hierbij dan ook namens Rudi en Sjir aangeven dat wij er in elk geval helemaal voor klaar waren en enigszins teleurgesteld zijn over het niet doorgaan van het zomertoernooi dat vorig jaar relatief meer werd bezocht dan het toernooi in Sittard.

In Sittard heeft het toernooi een goede eerste week gekend. Voor diegene die toch willen scoren tijdens de zomerperiode kunnen in Sittard terecht voor een vooral gezellig toernooi dat nog tot eind augustus duurt.

Sjir Notermans

LINKS

Hier vind u handige links die met het zomertoernooi te maken hebben:

Bowling & Partycentrum Stardust
Bowlinghuis waar het toernooi gehouden wordt.

OWC Webdesign
Sponsering van de website.